Rasmus Jarlov besøger Damvig

Manglende uddannelsestilbud truer danske teknologimuligheder. Erhvervsminister Rasmus Jarlov besøger Damvig A/S i Tåstrup, der er førende i 3D print

Op til det forestående Folketingsvalg fik Taastrupvirksomheden Damvig A/S 3D Printed Solutions d. 4. juni besøg af Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K). 3D print rummer et stort bæredygtighedspotentiale fordi udbredelsen af 3D teknologi vil reducere anvendelsen af klodens ressourcer. Damvig er internationalt førende inden for 3D print, og ministerens besøg handlede om hvordan Danmarks position som 3D-nation kan udbygges. 

 

Fremtidens teknologi mindsker ressource- og energiforbruget 

Den familieejede virksomhed Damvig A/S 3D Printed Solutions i Tåstrup har knap 25 års erfaring i at udvikle og fremstille 3D print løsninger for en bred vifte af internationalt førende virksomheder. 

3D Print er en revolutionerende teknologi, der vender op og ned på konventionelle produktionsprocesser og -metoder. Til forskel fra klassiske fremstilling bygger 3D print produkterne op lag for lag. Konventionel produktion er derimod karakteriseret ved at man fjerner dele bl.a. ved at fræse eller høvle materialet til – uanset om det f.eks. er af metal eller træ. Klassisk produktion resulterer i en høj grad af spild, og er der brug for at gå nye veje for at minimere presset på klodens ressourcer. 

Fordi 3D print har et minimalt produktionsspild og betydeligt lavt energiforbrug, kan kloden spare mange af de ressourcer som konventionel produktion anvender, men det kræver at politikerne bakker op om tiltag der fremmer 3D prints udbredelse. 

 

Politisk fokus på branchen 

Det var baggrunden for at den konservative erhvervsminister Rasmus Jarlov tirsdag d. 4. juni besøgte Damvig A/S for at få indblik i de erhvervs- og eksportmæssige muligheder, 3D print rummer. 

Damvig med knap 20 ansatte har knap 25 års erfaring i 3D print, og i dag løser virksomhedens avancerede maskiner sofistikerede 3D print opgaver: fra kopier af menneskehjerter som kirurger kan øve sig på over designerbriller til komponenter til bilindustrien: Damvig A/Ss ekspertise er involveret i mange virksomheders udviklings- og fremstillingsprocesser. 

Og 3D print har været i kraft vækst de senere år, både som et alternativ til den klassisk produktion med meget spild men også fordi 3D print rummer en hurtig genvej for mange udviklingsprojekter. Det er baggrunden for den accelererende udvikling inden for 3D print og det skaber et stort vækstpotentiale især for Danmark, fordi danske virksomheder, borgere og myndigheder traditionelt er gode til at tage ny teknologi til sig. 

 

Manglende uddannelsestilbud truer 

Men kompetencemæssigt står branchen uden formelle uddannelsestilbud. 

Uden adgangen til uddannet arbejdskraft er det selvsagt vanskeligt at realisere et potentiale. Hvis danske virksomheder ikke har adgang til faguddannede eller specialistkompetencer bliver det ved smukke skåltaler og fine intentioner. 

Derfor er der brug for at man fra politisk side sætter handling bag ordene, hvis Danmark også fremover skal have en førerposition, mener ejer, stifter og direktør i Damvig, Susanne Damvig. 

– Det er uholdbart at Danmark ikke har et kompetencemæssigt understøttende system. Skal vi herhjemme fremover have et konkurrencemæssigt forspring er det på sin plads med en mere fokuseret og systematiseret kompetencemæssig indsats på flere uddannelsestrin, siger Susanne Damvig. 

Derfor håber Susanne Damvig at Rasmus Jarlovs besøg d. 4. juni vil bidrage til at der fra folkevalgt side kommer øget opmærksomhed på nødvendigheden af opbygningen af et formelt uddannelsesforløb, så Danmark kan høste gevinsterne ved 3D print. 

jarlov og damvig

jarlov besøger damvig

For yderligere oplysninger kontakt:
Dir. Susanne Damvig,
Damvig A/S 3D Printed Solutions
Tlf. 4399 3736