ESG Politik

Som en del af Prototal Industries har vi ambitioner om at være klimaneutrale i 2030

Hos Prototal Damvig tager vi ansvar for at reducere vores miljøpåvirkninger til gavn for lokalsamfundet og som et bidrag til den globale miljøindsats. Vi integrerer vores miljøarbejde i vores daglige drift, hvor vi via registreringer og analyser, løbende overvåger, forebygger og skaber forbedringer af vores miljøforhold og vores miljøledelsessystem. Vi forpligter os yderligere til at overholde lovkrav og andre krav vi finder anvendelige for vores forretning og som er vigtige for vores interessenter, herunder kunder, samarbejdspartnere og myndigheder.

Vi forpligter os samtidig til at beskytte miljøet i alle aspekter af vores forretning. Nærværende miljøpolitik er implementeret via vores miljøledelsessystem, vores miljømål og vores aktiviteter i den daglige drift. Ledelsen vil sikre at miljøarbejdet til stadighed har det krævede fokus, og at der er afsat de nødvendige ressourcerne til vores miljøindsats. Som de eneste i den danske 3D print-branche er vi certificeret i henhold til ISO 14001 miljøledelsessystem.

Vores ambitioner i Prototal Industries AB er at være det mest bæredygtige produktionspartner, tilbyde en sikker og tryg arbejdsplads for alle vores medarbejdere og inkorporere genanvendelighed i vores forbrug af plast. Vores seneste bæredygtighedsrapport fra Prototal Industries er udgivet, hvor du bl.a. kan læse mere om vores bidrag til den grønne omstilling. Læs den her.