3Shape

3D’s potentiale: 3D print og Same Day Dentist

Danske og udenlandske tandlæger tager i stigende grad avanceret teknologi til sig. Ikke mindst 3D print skaber nærhed i tid og sted og leverer markante forbedringer i forhold til det klassiske håndværk. Frem for at vente i ugevis kan patienter nu få smukkere, bedre og billigere tænder. Samtidig skaber det nye muligheder for patientindflydelse. Som på andre områder sikrer udbredelsen af ny teknologi inden for tandlægeområdet at langt flere får større muligheder.

Ny teknologi – nye muligheder
Der var engang, hvor mobiltelefoner og computere var forbeholdt de få og teknologisk særligt kyndige. Men i dag er de konverteret ind til smartphones, der er hvermandseje over alt på kloden. Ligegyldigt alder, nationalitet eller forkundskaber kan smartphones nemt og enkelt betjenes af de fleste. Det er et illustrativt eksempel på, hvad ny teknologi kan medføre af ændringer.

Tilsvarende er 3D print en revolutionerende teknologi, der i høj grad er i gang med at skabe store ændringer. Det skyldes, at 3D print rummer potentialet for at ændre på konventionel produktion.

Fordi 3D print reducerer time-to-market-faktoren, kommer det forbrugere overalt på kloden til gavn. Det opleves især i disse år på det dentale felt, hvor væksten og potentialet er enormt.

Reducerer tiden og skaber nærhed
Traditionel tandpleje har betydet at patienter oftest er nødsaget til at vente ugevis på deres kroner, nye facader etc. Det er en dyr og tidskrævende proces at få nye tænder. Det skyldes bl.a., at det dentale fag i høj grad er et klassisk håndværk, og at fremstillingen af kroner, facader etc. – som meget anden produktion – er flyttet til Sydøstasien. Dermed udføres erstatninger i stigende grad af specialister på store laboratoriefabrikker i bl.a. Kina.

  • Den lange afstand gør, at der som regel går lang tid, før patienten modtager eksempelvis sin tandlægekrone. Hyppigt skal der efterfølgende ske en justering, når først patienten har prøvet løsningen. Og dermed skal tænderne atter jordkloden rundt, før de forhåbentligt passer perfekt, siger David Fischer,director R&D software, 3Shape.

3Shape er et dansk væksteventyr, der siden etableringen i 2000 har specialiseret sig i at levere dentale løsninger på globalt plan ved at skabe tandlægeudstyr, der bygger på digitale 3D scannere og software. I dag har virksomheden 1.500 medarbejdere. Om baggrunden for væksten siger David Fischer

  • Kombineret med tredjepart 3D printere reducerer 3Shape’s intraorale scanner og 3D software-løsninger tid- og rumdimensionen betragteligt. Og det kommer patienter til gavn på hele kloden. Med de rette 3D scannere, 3D printere og tilhørende sofistikerede software kan komplicerede tandlægeopgaver fremover udvikles on the spot. I USA anvender man begrebet ”Same Day Dentist”, som handler om, at patienter kan gå fra tandlægen med løsningen inden for kort tid. Det beskriver, hvordan 3D print sikrer en løsning, der sætter patienten i centrum ved at genskabe en nærhed i tid og sted.

Fra scanning og udvikling til tilpasning; 3D scanning og 3D print reducerer tid og distance betragteligt. Det gør, at det samtidig fremover bliver billigere for patienter at få udført komplicerede tandløsninger. Desuden giver den nye 3D teknologi patienten nye muligheder for at få bedre indflydelse på, hvordan tandløsningen ser ud – eksempelvis om der er farvemæssige justeringer, der skal foretages. Tænder er en essentiel del af ens personlige identitet, og med de nye teknologiske muligheder, som 3D medfører, bliver det lettere og billigere for mange mennesker at få bedre tænder.

3Shape samarbejder med danske Damvig 3D Print Solutions A/S, der som 3Shape ligeledes har hovedkontor i København. Damvig er blandt de danske pionerer inden for 3D print og anerkendes som værende blandt de førende i Nordeuropa, når det handler om at udvikle sofistikerede 3D Print-løsninger til en bred vifte af brancher.

Hurtigere prototyper og bedre udvikling
Damvig er vant til at udvikle prototypemodeller til mange forskellige brancher og virksomheder. Især fordi grænserne for hvilke materialer det er muligt at anvende til 3D print konstant udvides oplever Damvig at 3D Print er inde i en accelererende udvikling. Her siger Jesper Damvig, produktionsdirektør

  • Vi får i stigende grad henvendelser fra virksomheder, der har behov for at speede deres udviklingsprocesser og time-to-market-processer op. Samtidig oplever vi at flere og flere virksomheder trækker på vores erfaringer når de skal gennemføre mindre serieproduktioner. Som ofte kan det svare sig at køre high mix-low volumen på 3D print maskiner fordi opstartsomkostningerne ved traditionel produktion er meget høje, siger Jesper Damvig.

Netop spørgsmålet om, hvordan man optimerer innovationsprocesserne, er blandt de primære årsager til det branchemæssige samarbejde, der er opstået mellem Damvig og 3Sape.

  • Vores samarbejde med Damvig har skabt en hurtig prototype-udvikling. Samarbejdet har accelereret vores innovationsgrad og har betydet, at 3Shapes designere langt bedre har været i stand til at udvikle nye og mere sofistikerede værktøjer, siger David Fischer.

3Shape ser stort potentiale i at kombinere 3D Print-løsninger på det dentale område med kunstig intelligens (AI).

  • Ved at tilføre AI til 3D scanning på det dentale område kommer der automatisk forslag op til, hvilke løsninger der passer den enkelte patient bedst. Dermed gør den avancerede teknologi, at der kan skabes nye løsninger, som fremadrettet kan øge effektiviteten for tandlægerne, siger David Fischer.

For evt. pressefotos og yderligere oplysninger kontakt

  • Director R&D software: David Fischer, 3Shape A/S: 2683 7394
  • Produktionsdirektør Jesper Damvig, Damvig A/S: 4399 3736

3shape