LOVE/HATE

Frithioff Johansen udforsker 3D print

Den danske billedkunstner, Frithioff Johansen, udstillede i 2014 værket LOVE/HATE på Politikens Galleri. Frithioff Johansen har altid interesseret sig for ny teknologi og hvad den kan tilføre kunsten. LOVE/HATE er et 3D-printede værk i hvid plastic og lavet i samarbejde med Damvig.

Legen med ord er ikke fremmed for Frithioff Johansen, men formen spiller en lige så vigtig rolle for kunstnere. I Frithioff Johansens værker, skitser og ideer bliver modsætninger opbrudt for i kunsten at blive parret på ny: ’Good’ bliver til ’Evil’, ’Self’ til ’Reference’. Med den 3D printede LOVE/HATE smelter ordene sammen og giver dem en ny betydning.

I al sin enkelhed udfordrer værket os til at stille spørgsmål til det, vi forstår ved netop de to ord. I denne gitterstruktur, muliggjort af 3D, forvandler ordet ’LOVE’ sig gradvist til ’HATE’. Nærmest at smelte og omforme sig ned gennem plasticstrukturen. Ord bliver, ligesom så mange gange før i Frithioffs karriere, udforsket og udstillet. Men her bliver budskabet styrket af den mulige form.

For en kunstner, der har arbejdet med hologrammer i årtier, har processen med 3D-print på ingen måde været fremmed.

”Jeg skaber mine værker i 3D-programmer og sender dem til Damvig. De er, så vidt jeg ved, de eneste, der har maskinerne til at printe i den størrelse og den opløsning, som jeg har brug for og så føler jeg mig tryg ved dem”, fortæller Frithioff Johansen om samarbejdspartneren.

”Når jeg sender dem en e-mail, kan de hurtigt vurdere, om vi skal lave en teknisk mellemstation for at få hele værket til at gå op i en højere enhed, eller om vi bare skal køre. Ligesom de kan vurdere, hvilket materiale der er bedst at printe i. Det giver en god tryghed”.

At arbejde i 3D opfylder nogle drømme om at skabe skulpturer, som ikke ville kunne udføres ad traditionel vej.

”Jeg kan fx fremføre nogle filosofiske postulater i form af tegn, der er mellemstationer mellem f.eks. sand og falsk eller kærlighed og had. Disse tegn er interessante, fordi de strengt teoretisk ville kunne ”spoles” frem til falsk eller had eller tilbage til sand eller kærlighed – hvis man er i besiddelse af den rette algoritme. Altså strengt teoretisk. Derfor er der også noget særligt ved muligheden for, at budskab og teknik kan gå op i en højere enhed. Det er det, jeg opnår med 3D-print, når jeg arbejder med Damvig”, slutter Frithioff Johansen.

 

 Værket kan købes hos Politiken Plus