HGH udvikler 3D printet udstyr med Damvig A/S

Innovationsenheden på Herlev og Gentofte Hospital udvikler 3D printet udstyr sammen med Damvig A/S til under 20% af den hidtidige pris. For at nedbringe risikoen for fejl i forbindelse med operationer, anvender hospitaler såkaldte CT-markører.

Det er relativt simple stave udformet i plastik. De anvendes, når patienter CT-skannes forud for en operation. Altsammen i samarbejde med Damvig A/S til under 20 % af den hidtidige pris.

Håndlavede markører
For at minimere risikoen for forkerte diagnoser og fejloperationer placerer sundhedspersonalet derfor en CT-markør ved siden af patientens knæ eller arm, så man er helt sikker på om det er højre eller venstre side, der er afbilledet. 

Den praksis anvendes også på afdelingen for Røntgen og Skanning på Herlev og Gentofte Hospital (HGH). Her har man hidtidig anvendt CT-markører fra ekstern leverandør til ca. 2.400,- d.kr.- stykket (4.800,- d.kr. for et par).  

Med tiden forsvandt stavene, og derfor var det nødvendigt at der løbende blev købt nye hjem. Af indlysende årsager har det en økonomisk
konsekvens for Hospitalet. Samtidig kan mangel på simple CT-markører være den lille bremseklods, der måtte udsætte og forsinke skanninger og operationer.   

På Afdelingen for Røntgen og Skanning på HGH valgte radiograf Adam Paaske i 2018 at undersøge muligheden for billigere alternativer til hospitalets eksisterende CT-markører, så operationer ikke blev forsinket af samme årsag. I samarbejde med afdelingens Innovationsenhed, som har kompetencer og 3D printer til rådighed startede
udvikling og design af en 3D printet CT-markør. 

Høj standard nødvendig
3D print var en oplagt mulighed, men afdelingens egen 3D printer kunne ikke printe emnerne i den fornødne kvalitet og materiale, som industrielt fremstillede løsninger til sundhedssektoren kræver. Ideen blev dog ikke opgivet af den grund. 

Derfor henvendte Adam Paaske sig til Damvig A/S, Taastrup, der med 25 års erfaring og som leverandør af 3D printede løsninger til bl.a. den danske og udenlandske sundhedssektor, er blandt de førende 3D print virksomheder i Norden. 

Damvig har både ekspertisen og det nyeste teknologiske udstyr, hvilket gør det muligt at man hos Damvig er erfaren i at 3D printe avancerede løsninger i den høje kvalitet, som sundhedsvæsenet kræver. Adam Paaske henvendte sig til Damvig A/S:  

”Jeg har disse tekniske udfordringer – er det noget I kan hjælpe med? Svaret lød prompte fra Damvig A/S. ”Det kan vi sagtens!”, beretter Adam Paaske. 

Efter at have specificeret opgaven, udarbejdede og emailede Adam Paaske tegningerne til Damvig A/S, som hurtigt vendte tilbage med prototyper. 

Det viste sig at Damvig ikke alene kunne udvikle den rette prototype. Damvig tilbød også at man på sin fabrik i Taastrup efterfølgende kunne seriefremstille CT-markørerne i det antal, afdelingen havde brug for. 

”På kort tid er det sammen lykkedes at udvikle og samtidig serieproducere CT-markører, så vi hurtigt og enkelt kan bestille flere sæt, hvilket gør at vi forhåbentligt aldrig løber tør. Fordi vi kan få dem hurtigt i de rette mængder, letter det budgettet.”

”Materialerne lever fuldstændig op til vores krav. Ud over at det er blevet meget nemmere, så koster markørerne blot % af de oprindelige håndlavede CT markørers pris, og så er de nye CT markører desuden samtidig enkle at rengøre,” forklarer Adam Paaske.

Økonomiske fordele og mere patienttilpassede løsninger
Ifølge Adam Paaske og Innovationsenheden viser eksemplet det potentiale, 3D print kan bidrage med. Adam Paaske fremhæver to indlysende gevinster ved at 3D printet materiale vinder frem i sundhedssektoren. 

”Der er de indlysende økonomiske fordele. Hvis du har et produkt, der er relativt simpelt og fremstillet af plastik som CT-markørerne er det åbenlyst at undersøge markedet for alternativer. De findes! Via 3D print har vi udviklet en løsning til en brøkdel af prisen, der minimerer risikoen for at vi må udsætte operationer.” 

”Der er også udviklingsmæssige fordele. Hospitaler har store datamængder til rådighed. Ved at kombinere dén viden med 3D print er det målet at vi hurtigt og enkelt fremstille i fremtiden patientspecifikke enkeltløsninger, hvilket idag ikke kan lade sig gøre ad konventionel vej, siger Adam Paaske

”På HGH er der således startet et samarbejde med ortopædkirurger om 3D print af patienters hofteknogler forud for kompliceret hoftekirurgi. Det giver ortopædkirurgen mulighed for i højere grad at planlægge operationen” siger projektleder i Innovationsenheden på HGH, Henriette Raaschou.

3d print udstyr