Prototal Damvig er i foråret 2023 certificeret efter standarden ISO 14001 miljøledelse

Vi er stolte af ISO 14001 certificeringen inden for miljøledelse, som forpligter os til at sigte efter det laveste ressourcespild og så lidt forurening som muligt.

Vi er stolte af ISO 14001 certificeringen inden for miljøledelse, som forpligter os til at sigte efter de det laveste ressourcespild og så lidt forurening som muligt. Vi forpligter os bl.a. også til at anvende og løbende udbygge et miljøledelsessystem, der understøtter vores ambitioner, og vi forpligter os til at sikre at medarbejderne har et højt kompetenceniveau, så vi altid er i stand til at indfri vores miljømål.

Det nye ISO 14001 certifikat er et synligt bevis på en adfærd og kultur, vi har praktiseret i årevis. Nu har vi det også sort på hvidt og i glas og ramme. Se certifikat